| |

La voce

del tassobio

Filastrocche II

A, BÊ, CÊ, DÊ

A, bê, cê, dê,

ciàpa l’àši pr’i pê,

ciàpal’âši per la cùa,

tîrtle adrê fîn a ca’ tua.

MANÎNA MÀTA

Manîna màta,

la pìcia chî la càta.

La càta al su’ padrûn

e la gh’ mòla un bèl s-ciafûn!

                                    

PÊDER JÀCME

Ûn e dû, e trî e quàter,

la mujêra d’ Pêder Jàcme.

Pêder Jàcme al va al mulîn

cun un sàch ad furmentîn.

Al dumànda a la munâra:

“Quânti pân ghe vegnirà”?

Ûn e dû e trî e quàter,

set e òt e vintiquàter,

vintiquàter e vintisînch,

set e òt e növ e vînt.

Fàgh mo’ ‘l cûnt”!

PIMPIUŠÉL

Pimpiušèl,

l’ò-c dal bèl,

galîna sòpa

mûnta in piòpa,

e d’in piòpa int al pulâr,

tùca a te ‘ndâr a cuntâr.

Tùca a te, tùca a st’âter...

Tùca a te ch’ t’an fê mai âter.

GIUVANÎN DA LA BRÈTA FRÙSTA

Giuvanîn da la brèta frústa,

zîm un pô cùša la v’ cùsta.

La mi custa un quarantîn

sùta ai punt ad Turîn,

la mi custa un quarantân

sùta ai pûnt ad Milân,

sùta ai pûnt ad Cremûna

indu’ gh’ tîra l’aria bùna

........................

Con la variante:

[sùta ai pûnt ad Verûna

indu’ s’ càta l’erbabùna ....].

Stampa Email

L'ütme Tweet

savino rabotti

MERITATA standing ovation per i ragazzi dell'Istituto Peri di Reggio Emilia

by savino rabotti

Console Debug Joomla!

Sessione

Informazioni profilo

Utilizzo memoria

Query Database